BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Kiểm toán viên tiểu bang cho biết nghị trình ESG đã buộc họ phải phản kháng