BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Chủ tịch USCIRF cho biết cộng đồng quốc tế đang tạo điều kiện cho Trung Quốc tăng cường vi phạm nhân quyền

Ông Nury Turkel nói lợi ích kinh doanh đã vượt trên nhân quyền