Liên minh Âu Châu đặt ra thời hạn để các nước thành viên áp dụng luật di trú và tị nạn mới

Một chuyên gia cho biết Hiệp ước Di trú và Tị nạn giải quyết “tính không hiệu quả cao” của hệ thống trục xuất trong Liên minh Âu Châu.