BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Khách hàng gặp khó khăn khi các chi nhánh ngân hàng địa phương ở Hoa Kỳ đóng cửa, để lại các tòa nhà trống