BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Dự đoán về chiến lược của Trung Quốc và phản ứng của Hoa Kỳ sau bầu cử Đài Loan

‘Cần có sự thừa nhận rộng rãi và nhất loạt đối với một sự thật rằng: Đài Loan là một quốc gia,’ bà Cleo Paskal, thành viên Quỹ Bảo vệ Dân Chủ chi biết.