BÀI VIẾT CHUYÊN SÂU: Lý do Trung Quốc đề nghị cung cấp 10 tỷ USD cho Taliban để tiếp cận lithium