Bài viết ‘Vì Sao Có Nhân Loại’ của Đại Sư Lý giúp chuyên gia dinh dưỡng nhìn nhận khó nạn theo cách khác