Bản Sonata Ánh trăng của Beethoven khiến bé trai 2 tuổi rơi lệ