Bán vũ khí có thể hỗ trợ tham vọng tiếp cận quân sự Đại Tây Dương của Trung Quốc