Bằng chứng về tác hại của máy tính xách tay ngày càng rõ ràng, ít nhất là trong lớp học đại học