Nhà tâm lý học kết luận: Cấm học sinh sử dụng điện thoại trong trường học giúp lớp học ‘tập trung và tích cực hơn’