Bank of America dự đoán dầu có thể đạt 100 USD mỗi thùng nếu có đợt rét đột ngột của mùa đông khắc nghiệt