Báo cáo: Các vụ tấn công, lừa đảo mã kim lên tới hơn nửa tỷ dollar trong quý 2 năm 2024

Chỉ khoảng 5% số tiền bị đánh cắp trị giá khoảng 27 triệu USD là tìm lại được.