BBB cảnh báo những kẻ lừa đảo đang mạo danh các công ty điện, nước, và khí đốt ở Hoa Kỳ

Một số kẻ lừa đảo cố gắng vào nhà để tìm cách để lấy trộm đồ có giá trị và thông tin cá nhân xung quanh nơi khu dân cư.