Báo cáo: Chiến dịch gián điệp nhắm mục tiêu vào ngành quốc phòng Hoa Kỳ có thể liên quan tới Trung Quốc