Báo cáo của CDC: Có thể hàng triệu người Mỹ đã bị bệnh COVID kéo dài

Theo một báo cáo của CDC, khoảng 7% người trưởng thành ở Hoa Kỳ, tương đương khoảng 18 triệu người, cho biết họ bị bệnh COVID kéo dài.