Báo cáo của Đảng Cộng Hòa: Chi tiêu lớn của Đảng Dân Chủ thúc đẩy lạm phát, ảnh hưởng nhiều nhất lên người Mỹ thu nhập thấp