Báo cáo của Hạ viện Hoa Kỳ: Ông Hunter Biden được các quan chức đối đãi đặc biệt

Theo các bức thư điện tử và lời khai, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đối đãi khác biệt với con trai của Tổng thống Joe Biden.