Công tố viên trong cuộc điều tra ông Hunter Biden từ chối trả lời Quốc hội

Cựu trợ lý chưởng lý Hoa Kỳ nói rằng bà ‘không có thẩm quyền’ trả lời các câu hỏi.