Báo cáo: ĐCSTQ tìm cách gây ảnh hưởng đến bầu cử của châu Âu giữa lúc căng thẳng với Hoa Kỳ

Trong tuần này, gần 400 triệu cử tri trên khắp châu Âu có thể bỏ phiếu để bầu chọn ra các nhà lập pháp đại diện cho họ tại Nghị viện Âu Châu.