Trung Quốc cộng sản đã quay lại điểm khởi đầu?

Ngoài cuộc khủng hoảng địa ốc tồi tệ nhất, Trung Quốc ngày nay đang ở thời điểm then chốt trong lịch sử phát triển của mình.