Báo cáo: Hơn một nửa số gia đình ở Úc đang phải chật vật với tình trạng căng thẳng do chi phí sinh hoạt