Báo cáo IER: 175 biện pháp của Chính phủ Biden gây khó khăn cho ngành dầu khí Hoa Kỳ

Theo Viện Nghiên cứu Năng lượng, giá xăng đã tăng 61% dưới thời chính phủ Tổng thống Biden trong khi lượng xăng dầu dự trữ đang ở mức thấp nhất kể từ năm 1983.