Khi các công ty năng lượng Âu Châu chuyển sang năng lượng tái tạo, các công ty Hoa Kỳ tăng nguồn cung cấp dầu, khí đốt

Giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth cho biết: ‘Chúng ta đang sống trong thế giới thực và phải phân bổ vốn để đáp ứng nhu cầu của thế giới thực.’