Báo cáo: Khoảng 1 triệu khán giả đã ngừng xem Fox News sau khi ông Tucker Carlson rời đi