Chương trình mới ra mắt trên Twitter của ông Tucker Carlson thu hút rất nhiều lượt xem