Báo cáo: Lời hứa của Trung Cộng đối với Hồng Kông bị “phá vỡ”