Báo cáo: Meta, Twitter xóa ‘mạng lưới các tài khoản’ quảng bá ‘những câu chuyện ủng hộ phương Tây’ trong khi phản đối Trung Quốc, Nga, Iran