Báo cáo mới: Các cơ quan liên bang mù mờ về việc Trung Quốc mua đất nông nghiệp Hoa Kỳ

‘Việc ngoại quốc ngày càng gia tăng sở hữu đất nông nghiệp Hoa Kỳ, đặc biệt là Trung Quốc, gây ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh lương thực và an ninh quốc gia của chúng ta.’