Hoa Kỳ: Các nhà lãnh đạo lưỡng đảng ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Đại Pháp, treo quốc kỳ để tôn vinh