Báo cáo: ‘Mối liên quan chặt chẽ’ giữa béo phì và bệnh tự miễn