Báo cáo nhân quyền: Trung Quốc buộc người Tây Tạng ở nông thôn rời khỏi nơi định cư của họ

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền ước tính từ năm 2000 đến năm 2025 số người Tây Tạng bị Đảng Cộng sản Trung Quốc cưỡng bức rời khỏi các vùng nông thôn sẽ lên tới 930,000 người.