Báo cáo: Sự can thiệp và cuộc đàn áp Pháp Luân Công ngày càng bành trướng của Bắc Kinh ở Canada

Một báo cáo toàn diện tiết lộ chi tiết chiến dịch can thiệp ở ngoại quốc và cuộc đàn áp Pháp Luân Công xuyên quốc gia của nhà cầm quyền Trung Quốc ở Canada trong 24 năm qua.