EU kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho họa sĩ bị bức hại vì đức tin