Báo cáo: Trung Quốc chi hàng tỷ USD để lan truyền tin giả nhắm vào khán giả toàn cầu