Cuộc đua 5G: Trung Quốc vượt xa sự đổi mới của Hoa Kỳ, FCC kêu gọi chính phủ hành động

Theo các chuyên gia, các quốc gia khác đang vượt xa Hoa Kỳ ở dải tần trung bình và có thể dẫn đầu chính sách toàn cầu.