Báo cáo: Trung Quốc ‘khuyến khích phổ biến vũ khí hạt nhân’ ở Iran và Bắc Hàn