Phát triển hạt nhân ở châu Á: Không chỉ là chế tạo một quả bom