Bất chấp cảnh báo của bà Yellen, Bắc Kinh tái khẳng định sự hợp tác với Moscow