Hoa Kỳ: Bất chấp phản đối từ cánh tả, nhiều tiểu bang thúc đẩy minh bạch chương trình giảng dạy