‘Bất cứ thứ gì chúng tôi chạm vào đều là vũ khí’: Video tuyển quân mới thu hút chú ý về mối đe dọa từ Trung Quốc