Bảy mươi lượng bạc đổi lấy mạng sống của một gia đình