Bé sơ sinh bị bỏ rơi trong hộp giày ở ga tàu nay đã có cuộc sống tốt đẹp