Bị bỏ đói và kiểm duyệt, cư dân trong khu phong tỏa ở Quý Dương cầu cứu