Bị tấn công, lực lượng Hoa Kỳ ở Syria đối mặt với khu vực ngày càng bất ổn