TT Assad của Syria đến thăm Trung Quốc để tìm cách thoát khỏi sự cô lập ngoại giao