Biên bản họp: Các quan chức Fed cảnh báo sẽ tăng lãi suất nếu lạm phát vẫn tiếp diễn

Những người tham gia cho biết điều kiện tài chính thắt chặt hơn có thể khiến tình hình tài chính gia đình xấu đi, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao.