Biện lý Đặc biệt Hur bảo vệ những bình luận về trí nhớ của TT Biden, quyết định không truy tố

Ủy ban Tư pháp vẫn chưa nhận được bản ghi, bản ghi âm, video, và những ghi chú về cuộc phỏng vấn kéo dài 2 ngày của Biện lý Đặc biệt Hur với Tổng thống Biden.