Ủy ban Hạ viện thúc đẩy nghị quyết về cáo buộc khinh thường Quốc hội đối với Tổng Chưởng lý Garland

Tổng Chưởng lý đã không giao nộp các đoạn ghi âm về cuộc phỏng vấn của Tổng thống Biden với Biện lý Đặc biệt Hur cho hai ủy ban Hạ viện theo trát lệnh.