Biện lý Quận Fani Willis nói rằng nỗ lực của ông Meadows nhằm ngăn cản việc bắt giữ là ‘vô căn cứ’